IT services: consulting, software development, Internet and support

Trondheim, Norja | Norsk Helsenett SF
Julkaistu 5 vuotta sitten | 17.10.2018 Alkuperäinen ilmoitus

The purchasing system shall cover the requirements for assistance and consultancy related to service design. This includes, but is not limited to, the following sub-areas:|| — service design,|| — user quality,|| — graphic design,|| — front-end development,|| — graphic statistics presentation,|| — universal design,|| — user test.|| Tenderers must briefly state which of the listed fields they have competence in.

 

 

Ilmoitusnumero 455773-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yritysten ja johdon konsulttipalvelut (79410000), Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut (79411100), Graafiset suunnittelupalvelut (79822500), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), WWW-sivustojen suunnittelupalvelut (72413000)
EUVL S 200
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Norsk Helsenett SF
Trondheim
Ida.Skarstein@nhn.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455773-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED