Infra-rakentamisen ja kunnossapidon kiviainesten hankinta

Imatra, Suomi | Imatran kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 10.12.2019 Määräaika: 6 kuukautta kuluttua | 10.12.2023 13:32 Alkuperäinen ilmoitus

Imatran kaupunki sekä Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy pyytävät osallistumishakemuksia infra-rakentamisen ja kunnossapidon kiviainesten hankintaan perustettavaan dynaamiseen hankintajärjestelmään oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 11.2.2020 (tavoiteltu) alkavalle hankintakaudelle. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 48 kuukautta, ja sitä voidaan jatkaa ilmoittamalla uudella hankintailmoituksella. Pääpaino on infrarakentamisen kiviaineksissa. Rakennettavat kohteet sijaitsevat Imatran kaupungin alueen eri osissa. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitetun ajan ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Tarjouskilpailuihin osallistuminen ei ole pakollista. Järjestelmään hyväksytään uusia toimittajia koko sen voimassaolon ajan. Hankinnan arvo ylittää EU -kynnysarvon.

Ilmoitusnumero 2019-025393
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset (14210000)
Hankintayksiköntyyppi SUPPLIES
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Imatran kaupunki
Virastokatu 2
55100 Imatra
+358 206172218
Simo Timperi
hankinnat@imatra.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä https://tarjouspalvelu.fi/imatra?id=263884&tpk=602f84ae-4887-4cad-8cd4-e440841eae69
Liitteet
Lähde Hilma