Health and social work services

Stafford, Iso-Britannia | Staffordshire County Council
Julkaistu 4 vuotta sitten | 30.7.2019 Alkuperäinen ilmoitus

The Council invites suppliers to join a light touch regime dynamic purchasing system (LTR DPS) for supported living services for individuals with a learning disability, autistic spectrum conditions and/or mental health conditions (aged 16+).

 

 

Ilmoitusnumero 357356-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000), Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö (85311000), Sosiaalityön avopalvelut (85312000), Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut (85312400), Kuntoutuspalvelut (85312500), Sosiaalipalvelut (85320000), Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut (98000000)
EUVL S 145
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Staffordshire County Council
Stafford
helen.fry@staffordshire.gov.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357356-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED