Esitystekniikan suunnittelupalvelut 2020-2024 (DPS)

Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 7.5.2020 Määräaika: 1 kuukausi kuluttua | 31.5.2024 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat esitystekniikan suunnittelupalvelut, joita voi esiintyä esimerkiksi seuraavissa vaiheissa: • Esitystekniikan tarveselvitys, tarvekartoitus ja suositukset, • Hankintasuunnittelu ja -määrittely, • Hankinta-asiakirjojen valmistelu, • Projektointi ja toteutussuunnittelu, • Käyttöönotto ja toteutus, • Laadunvarmistus, vastaanotto ja hyväksyminen, • Käyttö ja käytönaikaiset palvelut sekä • Elinkaarensa päässä olevien järjestelmien ja ratkaisujen hallitun purkamisen ja tietoturvallisen poistamisen suunnittelu DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa. Hanselin asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 3.6.2020 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä.

Ilmoitusnumero 2020-045646
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut (71240000), Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut (71310000), Projektin suunnittelupalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat (79421200), PC:iden, toimisto-, televiestintä- ja av-laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut (50300000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot Hansel Oy
PL 1386 00101 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma