Esitystekniikan laitteet ja palvelut (DPS)

Helsingin kaupunki, Suomi | Helsingin kaupunginkanslia
Julkaistu 4 vuotta sitten | 26.3.2019 Määräaika: 3 kuukautta kuluttua | 30.4.2023 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on esitystekniikan laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankinta. Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on 3 osaluetta. Tarjoaja voi osallistua sisäisiin kilpailutuksiin vain niillä osa-alueilla, joihin se tulee hyväksytyksi. Osa-alueet: 1. Laitteet ja asennukset 2. Asiakaspalvelut 3. Tuki- ja huoltopalvelut

Ilmoitusnumero 2019-006739
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet (32000000)
Hankintayksiköntyyppi SUPPLIES
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin kaupunginkanslia
PL 700
00099 Helsingin kaupunki
+358 931031764
Raili Alanko
raili.alanko@hel.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=223156&tpk=65c6cab0-060d-4319-b34e-44ab05f1c4e4
Liitteet
Lähde Hilma