Erilaiset yleis- ja erikoiskoneet

Helsinki, Suomi | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 12.12.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Pyydämme osallistumishakemuksia laitoshuollon koneiden ja laitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on seitsemän (7) luokkaa (osa-aluetta).|| Luokat:|| 1. Keskikokoiset yhdistelmäkoneet|| 2. Pienet yhdistelmäkoneet|| 3. Pienet istuen ohjattavat yhdistelmäkoneet|| 4. Lattianhoitokoneet|| 5. Imurit, höyrypesukoneet, porraskoneet ja painehuuhtelulaitteet|| 6. Yhdistelmäkonerobotit|| 7. Pölyimurirobotit.|| Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan luokkaan.|| Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.

 

 

Ilmoitusnumero 588500-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Erilaiset yleis- ja erikoiskoneet (42900000)
EUVL S 240
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Helsinki
logistiikka.hankinta@hus.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588500-2019:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED