Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut

Helsinki, Suomi | Helsingin kaupungin asunnot Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 28.3.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöhemmin DPS), jonka sisällä hankitaan asuinkerrostalojen energiatodistuksia. Hankintayksikkö täsmentää ja kuvaa hankintatarpeensa tarkemmin dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnöissä. Hankinnan tarve on noin 2 500 energiatodistusta vuosina 2019-2022, joista 250 energiatodistusta kilpailutetaan vuoden 2019 aikana. DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Kaikki hakijoille asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät hakijat hyväksytään osallistumaan DPS:ään. Hankinnat tehdään DPS:n sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä.

 

 

Ilmoitusnumero 144204-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut (71314300)
EUVL S 62
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin kaupungin asunnot Oy
Helsinki
tarja.ahlfors@hekaoy.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144204-2019:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED