Dynaaminen hankintajärjestelmä: Anestesia- ja tehohoidon tarvikkeet

Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 4 vuotta sitten | 21.6.2020 Määräaika: 4 viikkoa kuluttua | 18.6.2024 12:44 Alkuperäinen ilmoitus

Pyydämme osallistumishakemuksia anestesia- ja tehohoidon dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). Hankinnan kohteena dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) sisällä ovat anestesia- ja tehohoidossa käytettävät nestehoidon, lääkehoidon ja hengityksenhallinnan tarvikkeet ja tuotteet ja tarvittaessa niihin liittyvät lisäpalvelut kuten koulutus-, kaupintavarastointi tms. palvelut. HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita anestesia- ja tehohoidon tarvikkeita ja tuotteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. DPS:ään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit".

Ilmoitusnumero 2020-049470
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000), Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet (33140000), Leikkaussalilaitteet ja instrumentit (33162000), Anestesia ja elvytys (33170000), Anestesia- ja elvytystarvikkeet (33172000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1 FI1
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) 00029 HUS FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma