Construction work

Wadebridge, Iso-Britannia | Corserv
Julkaistu 5 vuotta sitten | 17.5.2018 Määräaika: 4 päivää kuluttua | 14.6.2023 17:00 Alkuperäinen ilmoitus

DPS for subcontractor services for responsive repairs and maintenance works for housing stock across Cornwall.

 

 

Ilmoitusnumero 210160-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Radiopuhelin-, radiosähkötys-, radio- tai televisiolähettimet (32200000), Rakennustyöt (45000000), Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto (50700000), Erilaiset insinööripalvelut (71330000)
EUVL S 93
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Corserv
Wadebridge
Karlene.Stokes@cormacltd.co.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210160-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED