Business and management consultancy services

Trondheim, Norja | Miljødirektoratet
Julkaistu 3 vuotta sitten | 23.12.2019 Alkuperäinen ilmoitus

The Norwegian Environment Agency is establishing a dynamic purchasing system (DPS) for professional HR assistance. The dynamic purchasing system covers service deliveries to the Norwegian Environment Agency, the Norwegian Polar Institute, the directorate for cultural heritage, the Norwegian Meteorological Institute and the Norwegian Biodiversity Information Centre. For more information about how dynamic purchasing systems function, refer to anskaffelser.no at https://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/anskaffelsesfaglige-temaer/dynamisk-innkjopsordning. This dynamic purchasing system will provide the basis to run competitions under the scheme for consultancy services in professional HR assistance. See the notice text below for further details.

 

 

Ilmoitusnumero 611164-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Työhönottopalvelut (79600000), Erilaiset liike-elämän palvelut ja muut palvelut (79900000), Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut (75000000), Hallinnolliset palvelut (75100000), Valtionhallinnon tukipalvelut (75130000), Valtionhallinnon palvelut (75131000), Valtionhallinnon yleiset henkilöstöpalvelut (75131100), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000), Yritysten ja johdon konsulttipalvelut (79410000), Johtoon liittyvät palvelut (79420000), Kriisinhallintapalvelut (79430000)
EUVL S 247
Sääntely Euroopan talousalue (ETA)
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Miljødirektoratet
Trondheim
Fredrik.Ivarsen@miljodir.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611164-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED