Business and management consultancy and related services

Trondheim, Norja | Norsk Helsenett SF
Julkaistu 4 vuotta sitten | 29.12.2018 Alkuperäinen ilmoitus

The system must cover assistance, consultancy services, project management and hiring strategy and business development consultants. This includes, but not limited to, the following areas:|| — manager development/support,|| — culture development,|| — strategic competence development,|| — coaching,|| — organisation analyses and design,|| — work processes, functions and responsibilities,|| — consequence analyses,|| — improving efficiency and service development,|| — alteration management, alteration processes and methods,|| — competence mapping,|| — the development and implementation of competence measures.

 

 

Ilmoitusnumero 578480-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000), Yritysten ja johdon konsulttipalvelut (79410000), Yleiset johdon konsulttipalvelut (79411000), Talousjohdon konsulttipalvelut (79412000), Johtoon liittyvät palvelut (79420000)
EUVL S 250
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Norsk Helsenett SF
Trondheim
susanne.hadler@nhn.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578480-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED