Bränslen

Göteborg, Ruotsi | Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Julkaistu 4 vuotta sitten | 17.4.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Hornborgasjöns naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen. Naturreservatet är ca 4 000 ha stort och är en|| Av Europas viktigaste våtmarker som har en enorm betydelse som rast- och häckplats för en mängd|| Fågelarter. Länsstyrelsens har ett platskontor vid Hornborgasjön med egna djur och maskiner.|| Drivmedlet förvaras i en tank på 2500 liter vilken behöver fyllas på 4-5 gånger om året. Förnärvarande|| Används HVO 100 som drivmedel.|| Kontoren i Vänersborg och Mariestad har oljesystem som ska användas för reservdrift. Tankarna i|| Vänersborg är på 2 x 25.000 liter.|| Ytterligare behov kan uppstå under det dynamiska inköpssystemets löptid.

 

 

Ilmoitusnumero 180211-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Öljytuotteet, polttoaineet, sähkö ja muut energian lähteet (09000000), Polttoaineet (09100000), Bensiini (09132000), Lämmitysöljy (09135100)
EUVL S 76
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Göteborg
stefan.laang@lansstyrelsen.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180211-2019:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED