Av-laitteet

Joensuu, Suomi | Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Julkaistu 4 vuotta sitten | 12.3.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teiltä osallistumishakemustanne AV-kosketusnäyttöjen osallistumispyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 15.4.2020–30.4.2024. Osallistumishakemuksen tehneillä ja järjestelmään hyväksytyillä ehdokkailla on oikeus tehdä tarjouksia hankintavaiheen sisäisiin kilpailutuksiin.|| Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee AV-kosketusnäyttöjen hankintaa.

 

 

Ilmoitusnumero 120559-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Av-laitteet (32321200), Av-tarvikkeet (32321300)
EUVL S 51
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Joensuu
hankinta@jns.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120559-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED