Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

Helsinki, Suomi | Liikennevirasto
Julkaistu 5 vuotta sitten | 13.2.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinnalla perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättämällä osallistumishakemuksen hankintailmoituksen mukaisesti.|| Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kolmeen osaan:|| - Osa 1, rautatiesillat ja -rummut|| - Osa 2, vesirakenteet|| - Osa 3, tunnelit.|| Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen tarjoajien kesken kilpailutetaan rakenteiden yleistarkastukset, mahdolliset kontrollitarkastukset ja tarkastusten asiantuntijapalveluita. Erillistoimeksiantojen vuosittainen arvo on arviolta 100 000-300 000 EUR osaa kohden.

 

 

Ilmoitusnumero 065247-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000), Rakenteiden tekniset tarkastuspalvelut (71631400)
EUVL S 30
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Liikennevirasto
Helsinki
matti.piispanen@liikennevirasto.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:065247-2018:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED